ÇİNKONUN TARİHÇESİ

Çinkonun metal olarak keşfedilmesinden çok önceleri çinko cevherleri bakır-çinko alaşımlarının üretilmesi ve tıbbi amaçlı olarak çinko tuzlarının yapımı için kullanılmaktadır. Pirinçten yapılmış nesneler M.Ö. 3000 yıllarında Babil'de ve Asurlular'da bilinmektedir, M.Ö. 1400 ve 1000 yılları arasında ise Filistin'de görülmektedir.

Çinkonun ilk olarak M.Ö. 500 yıllarında Rodos'ta bulunan bir mücevher parçasında bakıra ilave edilerek kullanıldığı kanıtlanmıştır. Bundan sonra pirinç yapımında kullanılmaya başlanmış ve metal olarak sınıflandırılmasından yüzyıllar önce bile kullanımı devam etmiştir. "Çinko" terimi ise ilk olarak 17. yüzyılda malzemenin tekrar keşfedilmesi ile ortaya çıkmıştır.

Çinko doğada bileşikler halinde bulunduğundan çinkokarbonattan sonra çinko tuzu olarak üretilmiştir. Çinko diğer metal alaşımlarla uyumlu olması nedeniyle ilk olarak madeni para yapımında bileşen olarak kullanılmıştır. Çinkonun uzun zaman sonra bir element olarak keşfedilmesine rağmen çinko maden cevherleri Bronz Devri'ndan itibaren kullanılmaktadır.

Çinko, 18. yüzyılın sonuna kadar özellikle Hindistan'dan ithal edilirdi ve oldukça pahalı görülmekteydi.

Hindistan ve Çin'de Önceki Üretimi ve Kullanımı

M.S. 1200 yıllarında Hindistan'da metalik çinko üretilmiştir. Süreç teneke benzeri bir metalin üretimi olarak tanımlanmıştır. Burada çinko cevherleri kapalı bir eritme potasında dolaylı olarak kömür ile ısıtılmaktadır. Kap içinde yoğunlaşan ve çevredeki hava ile soğuyan bir çinko buharı oluşmaktadır. Böylelikle metalik çinko oluşmuştur. (Resim 1).

Venedik'li Marco Polo (1254-1324) Persler'de çinkooksit oluşumundan bahsetmektedir. Persler o dönemde göz hastalıklarının çözümü için çinko sülfirik asit (ZnSO4×7H2O) kullanmışlardır. Çinko sülfat (ZnSO4) ise tıp alanında bugün de hala sıkılaştırıcı ve antiseptik olarak kullanılmaktadır.